Odškodnění obětí dopravních nehod

By | 2. 4. 2018

Stali jste se účastníkem dopravní nehody, která byla způsobena cizím nebo jen částečně vaším zaviněním? Následky autonehod mohou být vážné a pro nikoho není snadné se s nimi vyrovnat. Na řešení této situace však nejste sami.

odškodnění po dopravní nehodě

Předpokládejme, že si přejete získat odškodnění po dopravní nehodě. V případě újmy na zdraví či trvalých následků lze nárokovat bolestné. Nárok na získání odškodného lze uplatňovat i za ztížení společenského uplatnění či další nemajetkovou újmu způsobenou viníkem autonehody.

 

 

 

Odškodnění lze žádat za tyto kategorie:

  • bolestné
  • ztížení společenského uplatnění (nemožnost vzdělání, uplatnění v rodinném nebo společenském životě)
  • za ušlý zisk (v případě pracovní neschopnosti náhrada za ztrátu na výdělku)
  • za léčebné výlohy (zdravotní pomůcky, cestovné k lékařům, ošetřovatelská péče apod.)
  • za škodu na vozidle
  • za úmrtí blízkého člověka (náklady na pohřeb, duševní strádání příbuzných apod.)

Velká část účastníků nehod si není jistá nebo ani netuší, jaký jim vzniká nárok na náhradu škody. Často pak dochází k situacím, kdy se jim nedostane takové kompenzace, na kterou mají nárok. Nárok na odškodnění vzniká všem účastníkům nehody, kromě viníka nehody. Nenechte se odbýt pojišťovnou a kontaktujte náš neziskový spolek pro více informací a pomoc s mimosoudním vyrovnáním po dopravní nehodě.

Spolek na ochranu práv poškozených vám nabízí bezplatné služby a pomoc materiální, právní i psychologickou. V případě, že nás kontaktujete, budeme vás zdarma informovat o možnostech finanční kompenzace po dopravní nehodě. Poskytneme vám oporu ve vaší ztížené životní situaci. S vaší důvěrou zajistíme nezbytné znalecké posudky a budeme vás zastupovat při jednání s pojišťovnou. V případě zranění vám pomůžeme zajistit zdravotnické pomůcky a přístroje a také se vám pokusíme pomoci s úhradou léčebných nákladů.

Vždy se snažíme o mimosoudní vyrovnání, naší prioritou je tedy dohodnout se s viníkem nebo pojišťovnou. Výše požadované částky se odvíjí od škody vzniklé na vozidle, nákladů na léčení, ztráty na výdělku a dalších výše zmíněných situací. Mezi formy mimosoudního vyrovnání patří také plnění náhrady škody z povinného ručení. Pojišťovna tedy po nehodě vyplatí poškozenému finanční částku, kterou by jinak vyplácel sám viník. V žádném případě však není viník zbaven odpovědnosti za újmu způsobenou vozidlem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *